NEWS

Great praise for HQ|NORTHSTAR!

May 30th, 2012

About the War Requiem release in OPUS KLASSIEK web magazine

...The great winner of this release is however recording engineer Bert van der Wolf and his team of Northstar Recordings. Especially in the Surround mode, there is a grandiose and very natural definition of the hall created (even more beautiful than the surround version of Hickox), thus giving one the feeling of actually being present in the hall. Because of this, the above mentioned "geography of the performance", with all it's depth and spatial appearance, is presented like a perfect auditive equivalent of a film with 3 dimensional picture...
(Maarten Brandt/OPUS KLASSIEK)

...De grote winnaar van deze uitgave is echter opnametechnicus Bert van der Wolf en zijn team van Northstar Recordings. Speciaal via de surround-modus is er een werkelijk grandioze een zeer natuurlijk overkomende definitie van de zaal ontstaan (zelfs fraaier dan de surround-versie van Hickox), zodat men zich bijkans echt bij het gebeuren aanwezig waant. Zodoende komt eerdergenoemde “geografie van de uitvoering” met alle erbij horende diepte- en ruimtewerking haarfijn tot haar recht, zodat er een perfect geslaagd auditief equivalent in het leven wordt geroepen van het – overdrachtelijk gesproken – zien van een film met driedimensionaal beeld...
(Maarten Brandt/OPUS KLASSIEK)

Britten in the cathedral of Coventry